ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΜΗΕΚ)
(Μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου)

Λεωφ. Ακροπόλεως, 2 & Γλαύκου, Στρόβολος
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ.: 22665102
Φαξ.: 22669459
Email: semeek@oeb.org.cy, sgeorgiou@oeb.org.cy