Για να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις πολλές δραστηριότητες του ο ΣΕΜΗΕΚ έχει υιοθετήσει την πιο κάτω δομή:

  • Γενική Συνέλευση των Μελών, καθορίζει την πολιτική του Συνδέσμου, θέτει τους στόχους του Συνδέσμου και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια.
  • Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα μέλη και χαράσσει την στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Σύνδεσμος και επιλαμβάνεται οιαδήποτε άλλα σημαντικά ζητήματα και εργασίες.
  • Επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η κάθε μία έχει την εξειδίκευση της και δύναται να ενεργεί εκ μέρους του Συμβουλίου και του Συνδέσμου γενικότερα.  Οι επιτροπές είναι υπόλογες στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Εκπρόσωποι Επαρχιών, για καλύτερη λειτουργία του, το Δ.Σ. όρισε εκπρόσωπο σε κάθε επαρχία.  Ο επαρχιακός εκπρόσωπος συντονίζει  τα μέλη του Συνδέσμου στην επαρχία του και θέτει οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί στην ολομέλεια του Δ.Σ.
  • Γραμματεία,  η οποία ασχολείται με όλα τα τρέχοντα θέματα του Συνδέσμου, τα μητρώα και μελών με πολλές άλλες σημαντικές εργασίες.  Η Γραμματεία του Συνδέσμου στηρίζεται από την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών & Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου  (ΣΕΜΗΕΚ)

ΟνοματεπώνυμοΘέσηΤηλ.Email
Κώστας Γιαννάκη Πρόεδρος 22750500 c.yiannakis@telmen.com.cy
m.demetriou@telmen.com.cy
Σωτήρης Αριστοδήμου Αντιπρόεδρος 22 460240 s.aristodemou@arimec.com.cy
Ανδρέας Ηρακλέους Αντιπρόεδρος 22 442650 a.eracleous@aeracleous.com
info@aeracleous.com
Ζαχαρίας Χατζηγεωργίου Τέως Πρόεδρος 22 763684 info@heatflow.com.cy
Zacharias@heatflow.com.cy
Κυριάκος Φωτιάδης Γραμματέας 22 517474 ktechnomec@cytanet.com.cy
Μιχάλης Μάρτιν Ταμίας 25 580788 bestcool@spidernet.com.cy
Κωνσταντίνος Καρακάννας Μέλος 22 466565 info@climacare.com.cy
climacare@engineer.com
Αλέξανδρος Ξυναρής Μέλος 22 450155 elteco@elteco.com.cy
Αναστάσιος Κουτσοφτής Μέλος 22 380314 heatway-anastasis@cytanet.com.cy
Κωνσταντίνος Κυριάκου Μέλος 22 764178 condair@cytanet.com.cy
Νίκος Λιπέτρης Μέλος 25 755032 dnlipertis@cytanet.com.cy
Ανδρέας Χρίστου Μέλος 22 422260 info@eldchristou.com.cy
andreas@eldchristou.com.cy

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α

τόχοι:
1. Νομοθετική Ρύθμιση,
2. Καταστατικών Αλλαγών/Κατηγοριοποίηση των Μελών
3. Συμβόλαια Υπεργολαβίας,
4. ΦΠΑ
5. Προσφορές Δημοσίου
Κυριάκος Φωτιάδης (Πρόεδρος) 22 517474 ktechnomec@cytanet.com.cy
Ζαχαρίας Χατζηγεωργίου 22 763684 info@heatflow.com.cy
Zacharias@heatflow.com.cy
Ανδρέας Ηρακλέους 22 442650 info@aeracleous.com
Κωνσταντίνος Καρακάννας 22 466564 info@climacare.com.cy

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β

Στόχοι:
1. Εφαρμογή Πρωτοκόλλου,
2. Εσωτερικές Υπεργολαβίες
3. Λόμπυ,
4. Σχέσεις με άλλους Συνδέσμους
5. Προστασία από Αναξιόπιστους Χρεώστες
Σωτήρης Αριστοδήμου (Πρόεδρος) 22 460240 s.aristodemou@arimec.com.cy
Αναστάσιος Κουτσοφτής 22 380314 heatway-anastasis@cytanet.com.cy
Κωνσταντίνος Κυριάκου 22 764178 condair@cytanet.com.cy
Αλέξανδρος Ξυναρής 22 450155 elteco@elteco.com.cy

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ

Στόχος:
1. Εκπαίδευση των Μελών του Συνδέσμου
2. Βελτίωση Οικονομικών του Συνδέσμου3. Πιστοποίηση Προσωπικού
Μιχάλης Μάρτιν (Πρόεδρος) 25 735696 bestcool@spidernet.com.cy
Ανδρέας Χρίστου 22 422260 andreas@eldchristou.com.cy
Νίκος Λιπέρτης 25 755032 dnlipertis@cytanet.com.cy

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ

Στόχος:
1. Δημόσιες Σχέσεις,
2. Προβολή
3. Εκδηλώσεις,
4. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
5. Ιστοσελίδα
Αναστάσιος Κουτσοφτής (Πρόεδρος) 22 380314 heatway-anastasis@cytanet.com.cy
Αλέξης Καραγωγέας 22 750500 int.airworks@gmail.com
a.karagogeas@gmail.com
Κωνσταντίνος Κυριάκου 22 764178 condair@cytanet.com.cy

Εκπρόσωποι Επαρχιών

ΟνοματεπώνυμοΕταιρίαΤηλ.Email
Εκπρόσωπος Πάφου K.S. Socratous Ltd 26953677 kssocrat@cytanet.com.cy
Εκπρόσωπος Λεμεσού

Νίκος Δημητρίου
N. S. Demetriou Ltd

25817130

christos@nsdemetriou.com

Εκπρόσωπος Λάρνακας Chr. Elias & Sons Ltd 23743570 info@somisdairy.com
Εκπρόσωπος Αμμοχώστου Πέτρος Τάπολος
P.N. Tapolos & Co. Ltd
23823700 info@tapolos.com

Ιδρυτικά Μέλη

Α. Πετρίδης - Σ.Α.ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Κ. Λουκά - P and L Central Airconditioning  
Σ. Καραμοντάνης - A/φοι Καραμοντάνη
Χ. Δικιάκονο - AIRSER
Γ. Ζούδρος - RETAGEO
Μ. Γεωργιάδης - REFRICO
Κ. Παντέχης - ΚYΠRONIKΣ
Στ. Λορεντιάδης - ΤΕCLIMA LTD
Α. Βαβλίτης - MASTERCOOL

Προέδροι

Κώστας Λουκά - 1977
Τζ. Καραμοντάνης - 1985
Α. Βαβλίτης - 1987
Α. Πάρπας  - 1990
Α. Λαός - 1994
Μ. Κωνσταντινίδης - 1997
Ζαχαρίας Χατζηγεωργίου - 2002
Τ. Λαός - 2006