ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   
8 – 12 Nοεμβρίου 2011 Ουγγαρία - Designing Mechanical Installations for the  Distribution of Natural Gaz
   
05-09 Νοεμβρίου 2012 Αυστρία - Solar Cooling and Solar Heating Technologies, the Practical Applications
   
24-27 October 2016 Πράγα - “HVAC and Low Energy Cooling Innovative technologies and systems”
   
21-25 Οκτωβρίου 2013 Ισπανία - Συγκεντρωτικά Ηλιακά Συστήματα
   
13-17 Οκτωβρίου 2014 Μόσχα - Design and Operation of main gas pipelines
   
8-15 Νοεμβρίου 2015 Θεσσαλονίκη - Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ενέργειας: Αρχές λειτουργίας, δραστηριότητα και προοπτικές εξέλιξης