ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 και ώρα 16:30 Ξενοδοχείο Holiday Inn, Λευκωσία

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 19:00 στο Ξενοδοχείο Cleopatra, Λευκωσία

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο Cleopatra στην Λευκωσία.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 και ώρα 16:30 στο Ξενοδοχείο Hilton (Cyprus) στην Λευκωσία

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 και ώρα 17:00 στην Δημοσιογραφική Εστία  (έναντι Αρχηγείου Λευκωσίας).

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 16:30 στα Γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 2015 και ώρα 16:00 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία.